Welkom bij DuurzaamDichtbij

Welkom bij

Wij helpen overheden, woningcorporaties en bedrijven sneller, slimmer en beter de gebouwde omgeving te verduurzamen. Dit doen we door samenwerkingen te verbeteren, verduurzamingsprojecten en -processen effectief te organiseren, kennisontwikkeling te versnellen en innovaties op te schalen.

Transities versnellen gaat niet zonder goed samen te werken. We verkennen en evalueren de benodigde samenwerkingen en brengen mensen en werelden bij elkaar, geven workshops over samenwerken, organiseren kick-off sessies zodat (vooraf) inzicht is in ieders rol, kwaliteiten, sterke en zwakke punten, verwachtingen, belangen etc. We werken aan een gezamenlijk toekomstperspectief en verbinden partijen hieraan.

Wij adviseren over de inrichting van organisaties en teams, zodat processen optimaler gericht zijn op de verduurzamingsopgave. We analyseren huidige processen en systemen, signaleren verbeterpunten en helpen bij het beter organiseren van projecten, programma’s, en processen.

Leren is essentieel voor de transitiefase naar een duurzame gebouwde omgeving. Wij helpen organisaties om continu te blijven leren en het geleerde te borgen in processen. Dit doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen en opzetten van leerprogramma’s, organiseren van workshops, inspiratiesessies, coaching en het geven van diverse masterclasses.

Wie is Duurzaam Dichtbij?

“Inzicht in processen binnen organisaties en deze slimmer inrichten, is cruciaal om tot versnelling van de verduurzaming te komen”

“Versnellen van de verduurzaming gaat over het benutten van talenten van mensen en hoe zij in staat zijn (of worden gesteld) om optimaal met anderen samen te werken”

Zoekt u ook een persoonlijke en verbindende aanpak die past bij uw organisatie?

Sneller VerduurSamen
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.